Duszpasterze

Duszpasterze

Posługę w naszej parafii sprawują

 

Ks. dr Józef Marcin Gontarz SAC - proboszcz

W Parafii na Skaryszewskiej od sierpnia 2018 r. Wcześniej, w latach 2008-2010 posługiwał w naszym Kościele jako wikariusz. Jego zainteresowania koncentrują się w dziedzinie teologii duchowości, pasjonuje go szczególnie duchowość terezjańska. Wolny czas lubi spędzać przy muzyce jazzowej i w towarzystwie dobrej książki.   

 

 Ks. mgr lic. Grzegorz Kalbarczyk SAC - wikariusz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2011r. Ukończył studia z teologii apostolstwa na CTA Pallottianum, kierownictwa duchowego w PWTW Collegium Bobolanum oraz duchowości na UKSW. W naszej parafii od sierpnia 2019 r. podjął obowiązki wikariusza. Katecheta w LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami z dziedziny życia duchowego, teologii biblijnej i monastycyzmu.

 

 

Ks. dr Andrzej Daniewicz - muzyk (La Pallotina)

Duszpasterz środowisk twórczych. "Wychowany" na Oazie i pielgrzymkach. Lubi poranny optymizm Methenego
i całodobową siłę U2. W tym, co najważniejsze, uczy się Nieskończonej Ufności od św. Wincentego.

 

Brat Piotr Chrzanowski SAC 

Osiem lat temu pracował w Warszawie, na Skaryszewskiej, jest fenomenalnym florystą, zakrystianinem. Lubi piękny śpiew, kocha zwierzęta, interesuje się życiem wewnętrznym oraz duchowością wschodu. Od 25 sierpnia 2019 r. ponownie pracuje w naszej parafii.

 

W parafii pomagają także ks. prof. Tomasz Wielebski, s. Małgorzata Samsonowicz pallotynka, która przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych.

© 2020 Skaryszewska.pl. Realizacja: NT