Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 31 marca 2019 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019 r.

 1. Rozpoczęliśmy Święte Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które prowadzi ks. Wojciech Świderski, pallotyn. Bardzo serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę i życzymy mocy Ducha Świętego. Rekolekcje potrwają do środy. Program wywieszony jest w gablocie i jest dostępny również na stronie internetowej.

 2. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dzieci, o 17.30 dorosłych. W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

 3. Serdecznie zapraszam dziś na koncert pasyjny zatytułowany Crux Fidelis”. Wystąpi chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją pana Mariusza Latka. Rozpoczęcie po Mszy o godzinie 18.00.

 4. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczniemy tę modlitwę po Mszy o 18.00 w kościele i zakończymy przed kościołem około 20.00. Można z sobą wziąć świece.

 5. W piątek 12 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na wielkopostny koncert pt. „Gorzkie Żale – pieśń jedności z Chrystusem Cierpiącym”, w wykonaniu: Ks. Andrzej Daniewicz SAC, Pani Małgorzata Orzechowska, Pan Łukasz Giergiel.

 6. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już znosić do zakrystii ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcje i pomóc nam te prezenty świąteczne roznieść. Kieruję swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.
   
 7. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczną się one w niedzielę 7 kwietnia, Mszą o godzinie 20.00 i potrwają do środy 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00 i konferencję po Mszy.

Zapowiedzi przedślubne:

Maciej Jacek GARDUS

Kawaler zamieszkały w Wielkiej Brytanii w Telford

Magdalena NARKIEWICZ               

Panna parafia tutejsza

zap. II

Mariusz SEMCZUK

Kawaler parafia tutejsza

Kinga BRYL

Panna parafia tutejsza

Zap. I

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata.

Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

Duszpasterze


 

Ogłoszenia duszpasterskie 7 kwietnia 2019 r.

V Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019 r. 

 1. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dzieci, o 17.30 dorosłych.
  W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

 2. W piątek, 12 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na wielkopostny koncert pt. „Gorzkie Żale – pieśń jedności z Chrystusem Cierpiącym”, w wykonaniu: Ks. Andrzeja Daniewicza SAC, Pani Małgorzaty Orzechowskiej, Pana Łukasza Giergiela.

 3. Dzieci, które chcą wziąć udział w procesji rezurekcyjnej i dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy na spotkanie z siostrą Małgorzatą w niedzielę, 14 kwietnia po Mszy Św. dla dzieci, do salek katechetycznych. Zachęcamy do przynoszenia ususzonych kwiatków.

 4. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczynamy po mszy o 18.00 w kościele i kończymy przed kościołem około 20.00. Można ze sobą wziąć świece. Tego dnia dzieci z naszej parafii będą rozprowadzać palmy.

 5. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już znosić do zakrystii, ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję i pomóc nam roznieść prezenty. Kierujemy swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.
   
 6. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczynamy już dziś, 7 kwietnia, Mszą o godzinie 20.00, zakończenie w środę 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00 i konferencję po Mszy.

Zapowiedzi przedślubne

Mariusz SEMCZUK

Kawaler parafia tutejsza

Kinga BRYL                                           zap. II

Panna parafia tutejsza

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata. Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

 Duszpasterze


 

Ogłoszenia duszpasterskie 14 kwietnia 2019 r.

VI Niedziela Wielkiego Postu

14 kwietnia 2019 r.

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas przeżywania Tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tych zbawczych wydarzeniach.

 2. Dzieci, które chcą wziąć udział w procesji rezurekcyjnej i dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy na spotkanie z siostrą Małgorzatą w niedzielę, 14 kwietnia po Mszy Św. dla dzieci, do salek katechetycznych. Zachęcamy do przynoszenia ususzonych kwiatków.

 3. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczynamy po mszy o 18.00 w kościele i kończymy przed kościołem około 20.00. Można wziąć ze sobą świece. 

 4. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już przynosić do zakrystii, ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję i pomóc nam roznieść prezenty. Kierujemy swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.  

 5. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej odbędzie się o godzinie 19.00. Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji i czuwanie do godziny 23.00.

 6. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 19.00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do grobu i całonocna adoracja.

 7. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę modlić się będziemy nowenną o godzinie 15.00 w pozostałe dni w ramach nabożeństwa o godzinie 17.30.

 8. W Sobotę zapraszamy na Wigilię Paschalną o godzinie 20.00. Jest to już radosna Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego. Po jej zakończeniu ruszymy z procesją rezurekcyjną, chcemy w ten uroczysty sposób ogłosić światu chwałę zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią.

 9. Święcenie pokarmów wielkanocnych będzie odbywać się w Sobotę – w górnym kościele od godz. 9.00, średnio co pół godziny, do godziny 15.00.

 10. W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie Mszy o godzinie 7.30. Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę.


Zapowiedzi przedślubne

Piotr Marek PASIECZNY

Kawaler parafia tutejsza

Marcelina Klaudia OSUCHOWSKA        zap. I

Panna parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie

 

Wszystkim życzymy owocnego przeżywania Triduum Paschalnego, chwil wyciszenia i zadumy w te jakże ważne dni dla naszej wiary i życia duchowego. Niech Pan Wam błogosławi.   

 

Duszpasterze


 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 21 kwietnia 2019 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

21 kwietnia 2019 r.

 1. Dziś z całym Kościołem Powszechnym wyśpiewujemy światu radosne ALLELUJA!!! Cieszymy się i Bogu dziękujemy za DZIEŁO Zbawienia i za Jezusa Chrystusa, który męką, śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał szatana, grzech i śmierć i każdemu, kto w Niego uwierzy otworzył bramy utraconego niegdyś życia wiecznego.

 2. W dniu jutrzejszym, w Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na Msze święte, które będą sprawowane jak w każdą niedzielę.

 3. Także jutro zapraszamy na wieczór uwielbienia, który rozpocznie się zaraz po Mszy wieczorowej czyli ok. godz. 19.00 i zakończy się ok. godziny 20.00.

 4. Przez najbliższy tydzień o 17.30 zapraszamy na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.

 5. W najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, o godz. 10.30 dzieci przystąpią po raz pierwszy do Komunii świętej.
  W sobotę zapraszamy dzieci do pierwszej spowiedzi na godzinę 15.00.

 6. W najbliższy piątek, 26 kwietnia, z racji Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

 7. Pragnę z głębi serca podziękować Wszystkim uczestniczącym w Triduum Paschalnym; Wszystkim, którzy trudzili się w przygotowaniu dekoracji kościoła, grobu Pańskiego, liturgii. Szczególnie dziękczynienie składam dla tych, którzy pełni wrażliwości miłosierdzia przygotowali paczki świąteczne i tym, którzy roznosili je po domach.       

Zapowiedzi przedślubne

Piotr Marek PASIECZNY

Kawaler parafia tutejsza

Marcelina Klaudia OSUCHOWSKA        zap. II

Panna parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w warszawie.

 

Niech Jezus Zmartwychwstały króluję w Waszym życiu.

Nie lękajcie się niczego! Jezus zwyciężył wszelkie zło. Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!  

 Duszpasterze