Aktualności

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.

Ponad to ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem  Świętego Stanisława Kostki jest także zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania. Dobre przygotowanie do tego Synodu jest wspólnym zadaniem dla duszpasterzy, rodziców i wychowawców a także młodzieży, której przez całe stulecia patronował i nadal patronuje św. Stanisława Kostka. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że już w 1674 roku a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 1. Dla Boga i ojczyzny

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom […], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. To pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława Kostki.

 1. Ad maiora natus sum – Do wyższych rzeczy zostałem stworzony

Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się modlitwy i medytacji.  Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć” Ad maiora natus sum. Nie było w tych słowach pychy ani pogardy dla tego, co małe, ale świadomość godności człowieka i tęsknota za tym, co święte i doskonałe.

Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. Były to czasy szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami reformacji. Stanisław z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult Matki Bożej. Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajemnice te stawały się mu drogie.

Stąd wypływa trzecia lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo nie polega na zbrojnej walce czy traktowaniu innych jako nieprzyjaciół, ale na tym, że my sami pozostajemy wierni i pomagamy innym w trwaniu w wierności. Z im większą obojętnością lub nienawiścią spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, tym gorliwiej powinniśmy nimi żyć.

 1. Wierność powołaniu

Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego rodziców. Uważali, że mają lepszy pomysł na jego życie. Niestety, takie postawy nie należą do rzadkości także i dziś. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim życiu. Rozumiał, że kiedy musi wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Dylinga okazała się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy wielkich”. Kolejna lekcja św. Stanisława jest dla nas wezwaniem do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych” (por.  Mt 25,21).

 1. Tęsknota za niebem

Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta był szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat. Poruszony słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia winni spędzać tak, jakby to był ostatni miesiąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We wspomnienie św. Wawrzyńca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia zachorował, a 15 sierpnia 1568 r. zmarł. To jeszcze jedna lekcja dla nas: jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności. Rozumiał to doskonale Cyprian Kamil Norwid, gdy wpatrzony w rzymski grób św. Stanisława, pisał:

„A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!”
(C.K. Norwid: „A ty się odważ”)

 1. „Kostka” znaczy „więcej”

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował wolność. To nie był młody człowiek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. Wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. Wiedział też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud rozwoju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział.

 1. Zaproszenie

Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława Kostki stanie się czasem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji. Zapraszamy Was również – na poziomie parafii, duszpasterstw, ruchów, seminariów i zgromadzeń zakonnych – do pogłębiania refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed młodymi katolikami w Polsce.

Bierzcie przykład ze św. Stanisława Kostki, przygotowując się do sakramentu bierzmowania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultury i środków społecznego przekazu, aby przez ciekawe filmy, przedstawienia teatralne, audycje i inne formy przekazu przywracali pamięć o Stanisławie. Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego narodzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płockiej z jej pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców Polski i Mazowsza. Młodzi mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, by nie bali się wymagać od was i od siebie „rzeczy większych”.

Z serca Wam błogosławimy na cały rok 2018, który będziemy przeżywać razem ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 377. Zebraniu Plenarnym KEP
w Lublinie, w dniu 14 października 2017 r.

List należy odczytać w niedzielę, 14 stycznia 2018 r.


 

Praskie Dni Rodziny 2017


 

Msza święta z modlitwą o uzdrowienie 03.2014

 

MSZA ŚWIĘTA

z modlitwą o uzdrowienie

 

8 marca 2014 r.
godz. 19.00

 


 

KONKURS APOSTOŁA

Drodzy!

Przed nami kolejna edycja Konkursu Apostoła. W tym roku będzie to już siedemnasta. Start zaplanowaliśmy na 1 grudnia 2013r., a jego finał na 14 czerwca 2014r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie k. Warszawy.

Nasze doświadczenie podpowiada, iż Konkurs Apostoła wnosi wiele dobra do wspólnot biorących w nim udział. Wierzymy, że tym razem będzie podobnie. Warto wspomnieć, że w poprzedniej edycji wzięło w nim udział 19 drużyn z różnych stron Polski, w 3 kategoriach wiekowych. Zmagania intelektualne odbywały się w 4 etapach, których nagrodą była nie tylko własna satysfakcja, czy zdobyta wiedza, co atrakcyjne nagrody i rodzinna atmosfera .

Nasz Konkurs łączy w sobie takie wartości jak: wspólnota, przyjaźń, dobra zabawa, równe szanse. Zależy nam na dobrej jakości, stąd co roku zmieniają się nieco zasady regulaminu, by i ci, najmłodsi i nowi mieli szanse na wygraną. Jest to możliwe, gdyż w centrum naszej zabawy stoi przede wszystkim Jezus, nasz Mistrz.

W tym roku zakres wiedzy będzie obejmował znajomość Ewangelii wg św. Jana, osoby św. Wincentego Pallottiego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Do wzięcia w nim udziału zapraszamy wspólnoty przyparafialne i szkoły, w 3 kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna. W tym celu wystarczy, że moderator danej grupy wypełni zgłoszenie na stronie POWOLANIA.ORG, w zakładce KONKURS APOSTOŁA.

Mamy nadzieję, że i tym razem dostarczymy wszystkim dobrej zabawy, niezapomnianych wspomnień oraz rodzinnej atmosfery. Całe dzieło zawierzamy Bożej Opatrzności przez Serce Niepokalanej oraz waszej modlitwie.

Wszelkie informacje znajdziecie w regulaminie Konkursu Apostoła oraz na stronie POWOLANIA.ORG.

Zainteresowani udziałem w tym konkursie mogą zgłaszać się do księdza Kazimierza Radzika lub s. Moniki Cecot! 

maj 2013

DŁUGI WEEKEND w PARAFII
1 maja

msze święte

6.00, 7.00, 8.00, 18.00

kancelaria nieczynna

2 maja

 

jak w dni powszednie
3 maja

msze święte:

7.00, 8.00, 10.00 (z udziałem żołnierzy AK)
16.00, 18.00, 20.00

kancelaria nieczynna

spowiedź tylko w ramach mszy (dolny kościół zamknięty)

4 maja

msze święte

6.00, 7.00, 8.00
10.00 - Msza wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi
18.00


Podkategorie

 • Biuletyn

  Kategoria z Biuletynami

  Liczba artykułów:
  6
 • Artykuły
  Inne nasze publikacje.
  Liczba artykułów:
  10
 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Dział związany z ogłoszeniami duszpasterskimi.

   

  Przypominamy, że  w miesiącu lipcu kancelaria intencji będzie czynna w godzinach: 10.30 – 13.00 i 14.00 – 18.00. Kapłani w kancelarii będą dostępni w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 15.00 – 17.30.

  Spowiedź w dolnym kościele będzie w wakacje w godzinach: 10.00 -12.30 i 16.00 – 17.30.

  W wakacje, z racji urlopów, nie będzie czynny parafialny punkt Caritas. Prosimy o nie przynoszenie rzeczy w tym terminie.

  Wakacje to czas wypoczynku ale też wzmożony czas pielgrzymkowy. Ksiądz proboszcz, jak co roku, zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę w ramach Grup 17-tych do grupy czerwono-żółtej. Pątnicy wyruszą 06 sierpnia od kościoła Św. Anny, by dojść do Częstochowy na Święto Wniebowzięcia N.M. Panny. Zapisy w kaplicy Res Sacra Miser koło kościoła Św. Anny od 01 do 05 sierpnia.

  W dniach 23-24 sierpnia organizujemy autokarową pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego. Koszt – 190 zł. Cena obejmuje przejazd klimatyzowanym autokarem, nocleg, ubezpieczenie, posiłki i bilety wstępu. Zapisy w naszej kancelarii do 15 sierpnia z wpłatą zaliczki – 100 zł. Więcej informacji pod numerem: 530 790 752.

   

        Życzymy odwagi i zapału do radosnego ewangelizowania na wszystkich ścieżkach codzienności!

                                                                                                    Duszpasterze

   

   Zapowiedzi:

  Sakramentalny związek mają zamiar zawrzeć: Mariola Szulim z par. tutejszej z Maciejem Jakubem Kubickim z par. M. B. Zwycięskiej w Warszawie (zapowiedź druga), Dawid Piotr Majdański
  z par. tutejszej z Justyną Agnieszką Lewandowską z par. Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła
  w Warszawie (zapowiedź druga), Konrad Tadeusz Sot z par. tutejszej z Anną Gierej z par. Chrystusa Króla w Ogrodnikach (zapowiedź pierwsza), Norbert Danaburski z par. tutejszej z Klaudią Świąder
  z par. św. Benedykta w Sierpcu (zapowiedź pierwsza) oraz Damian Roman Bebak z par. tutejszej
  z Bożeną Martą Minochą z par. św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach (zapowiedź pierwsza).

   

  Liczba artykułów:
  234