Ogłoszenia duszpasterskie 31 marca 2019 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019 r.

  1. Rozpoczęliśmy Święte Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które prowadzi ks. Wojciech Świderski, pallotyn. Bardzo serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę i życzymy mocy Ducha Świętego. Rekolekcje potrwają do środy. Program wywieszony jest w gablocie i jest dostępny również na stronie internetowej.

  2. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o 17.00 dzieci, o 17.30 dorosłych. W niedzielę zaś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na godz. 17.30.

  3. Serdecznie zapraszam dziś na koncert pasyjny zatytułowany Crux Fidelis”. Wystąpi chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją pana Mariusza Latka. Rozpoczęcie po Mszy o godzinie 18.00.

  4. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia serdecznie zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową po naszym osiedlu. Rozpoczniemy tę modlitwę po Mszy o 18.00 w kościele i zakończymy przed kościołem około 20.00. Można z sobą wziąć świece.

  5. W piątek 12 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na wielkopostny koncert pt. „Gorzkie Żale – pieśń jedności z Chrystusem Cierpiącym”, w wykonaniu: Ks. Andrzej Daniewicz SAC, Pani Małgorzata Orzechowska, Pan Łukasz Giergiel.

  6. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję PACZKA WIELKANOCNA. Paczki można już znosić do zakrystii ewentualnie do kancelarii. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcje i pomóc nam te prezenty świąteczne roznieść. Kieruję swoją prośbę do harcerzy, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, studentów. Można zgłaszać się do zakrystii i zostawić kontakt do siebie.
     
  7. Ks. Przemek Krawiec zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie. Rozpoczną się one w niedzielę 7 kwietnia, Mszą o godzinie 20.00 i potrwają do środy 10 kwietnia. W poniedziałek, wtorek i środę w ramach rekolekcji zapraszamy na Mszę o godzinie 18.00 i konferencję po Mszy.

Zapowiedzi przedślubne:

Maciej Jacek GARDUS

Kawaler zamieszkały w Wielkiej Brytanii w Telford

Magdalena NARKIEWICZ               

Panna parafia tutejsza

zap. II

Mariusz SEMCZUK

Kawaler parafia tutejsza

Kinga BRYL

Panna parafia tutejsza

Zap. I

Wszystkim życzymy prawdziwego ducha umartwień i autentycznej Bożej mocy do walki z pokusami tego świata.

Niech Bóg Wam wszystkim Błogosławi. 

Duszpasterze