XX Niedziela zw. – B – 19.08.2018 r

Ogłoszenia na XX Niedzielę zw. – B – 19.08.2018 r.

  1. Decyzją Zarządu Prowincjalnego Pallotynów dotychczasowy proboszcz – ks. Tomasz Zaczkiewicz SAC zmienia placówkę i od 26 sierpnia przejmie obowiązki proboszcza i rektora w Ostrołęce. Dzisiaj Msza o godz. 12.00 będzie pożegnalną i dziękczynną za 8 lat posługi ks. Tomasza w parafii Św. Wincentego Pallottiego.
  2. W środę 22 sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Tego dnia odbędzie się muzyczny wieczór uwielbienia. Rozpocznie się o godz. 19.00 i potrwa do 21.00. Zapraszamy do adorowania i wyśpiewywania Panu chwały.
  3. W przyszłą niedzielę, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, na Mszy o godz. 12.00 odbędzie się kanoniczne wprowadzenie na urząd nowego proboszcza – Ks. Marcina Gontarza. Już teraz polecajmy go Bożej opiece, prowadzeniu Ducha Świętego i modlitewnej życzliwości parafian.
  4. Przypominamy, że w czasie wakacyjnym w dni powszednie nie ma Mszy o godz. 7.00. Niedzielne są bez zmian. Spowiedź w dolnym kościele odbywa się w godzinach: 10.00 do 12.00 i 16.00 do 17.30, a księża w kancelarii przyjmują tylko w poniedziałki i piątki w godz. 15.00-17.30.