Ks. Stanisław Szulmiński SAC

We wtorek, 27 listopada br. przypadała 77. rocznica męczeńskiej śmierci

na nieludzkiej ziemi, w łagrze dalekiej Uchty (Republika Komi),

Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego, pallotyna.

W tym dniu, podczas Mszy św. o godz. 18.00, modliliśmy się

o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego.  

Mszy św. w tej intencji przewodniczył

dyrektor Pallotyńskiego Ośrodka Postulacji, ks. Jan Korycki.