Msze i spowiedź w wakacje

W LIPCU I SIERPNIU MSZE NIEDZIELNE W GODZINACH

7.00

9.30

12.30

16.00

18.00

20.00

W TYGODNIU

6.00

8.00

18.00

(Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30)